Czy zauważyłeś, jak często następują roszady na dalszych pozycjach (11-100) naturalnych wyników wyszukiwania i jednocześnie, jak rzadko zmienia się coś w ich pierwszej dziesiątce? Wiele osób zwróciło na to uwagę i często padają nawet sugestie, że istnieją dwa algorytmy, gdzie jeden z nich odpowiada za ustalanie pozycji 1-10, a drugi za pozycje 11-100.

Podczas konferencji webmasterów z Johnem Muellerem, która odbyła się 17 października 2017 r. padło między innymi pytanie właśnie o algorytmy. Czy istnieją dwa różne algorytmy, a jeśli tak, to czym się miedzy sobą różnią?

John Mueller jasno odpowiedział, że nie ma dwóch algorytmów i wszystkie wyniki ustala jeden i ten sam mechanizm. Zauważalne różnice w częstotliwości zmian na pozycjach 11-100 w porównaniu do 1-10 są zupełnie naturalne i wynikają z tego, że im bardziej odległe pozycje w rankingu, tym mniejsza konkurencja i łatwiej jest stronom się tam „przeciskać”. Witryny w pierwszej dziesiątce wyników mają przeważnie wyższy autorytet, a co za tym idzie wprowadzenie nowej domeny do tej grupy jest zwyczajnie bardziej czaso- i pracochłonne. Z tego też powodu na pozycjach 1-10 obserwujemy stosunkowo niską częstotliwość zmian.

Źródło: https://www.seroundtable.com/google-ranking-algorithm-top-ten-24635.html