Wybierz branżę i poznaj genezę sukcesu

Case Study budo-ex.pl

Strona WWW:

budo-ex.pl


O firmie

BudoEx to polska firma zajmująca się dystrybucją pełnej gamy mebli metalowych dla biur, warsztatów oraz klientów instytucjonalnych, takich jak szkoły czy szpitale.


CEL: Zwiększenie konwersji na zamówienia hurtowe

1

Analiza

dotychczasowej kampanii Google Ads

Dotychczasowa promocja sklepu w Google Ads nie przynosiła zadowalających rezultatów. Gdy zaczęliśmy współpracę z klientem, za główny cel naszych działań obraliśmy zwiększenie liczby pozyskiwanych leadów (kontaktów od potencjalny klientów) z naciskiem na zamówienia hurtowe. Priorytetem były działania nakierowane na sektor B2B i instytucje publiczne.

Podstawowym problem zastanej kampanii był brak odpowiednio skonfigurowanych celów konwersji, co uniemożliwiło prawidłową ocenę dotychczasowych działań. To, co wyróżnia reklamę online, a zwłaszcza usługę Google Ads, to właśnie możliwość precyzyjnego mierzenia faktycznej skuteczności reklamy.

W przypadku BudoEx sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku tradycyjnego sklepu online, gdzie łatwo określić przychody uzyskane z reklam Gogle Ads dzięki mierzeniu wartości koszyka sprzedażowego z wykorzystaniem śledzenia konwersji lub modułu e-commerce w Google Analytics. Większość sprzedaży klienta odbywa się przez zamówienia hurtowe z indywidualnie negocjowaną ceną końcową. Skupiliśmy się zatem na monitorowaniu wszelkich prób kontaktu pomiędzy klientami a firmą: formularz zapytania ofertowego, kliknięcia w adresy e-mail, połączenia telefoniczne. Następnie weryfikowaliśmy te statystyki z ilością faktycznie pozyskanych zamówień.

2

Jak zbudowaliśmy

strategię kampanii?

Naturalnym kierunkiem promocji było dotarcie do osób poszukujących konkretnych informacji i produktów. Aby to osiągnąć, musieliśmy przygotować skuteczną kampanię w sieci wyszukiwania (wyszukiwarka Google). Kolejnym etapem było wytypowanie kategorii produktów, które gwarantują klientowi największy zysk ze sprzedaży (ROI). Uzupełniliśmy kampanię w sieci wyszukiwania o działania remarketingowe skierowane na sieć wyszukiwania (RLSA) oraz sieć reklamową (GDN).

3

Jak zoptymalizowaliśmy

działanie kampanii?

Kampania w sieci wyszukiwania:
Po konsultacjach z klientem wytypowaliśmy najbardziej dochodowe kategorie produktów i na ich podstawie przygotowaliśmy listy słów kluczowych do kampanii. Ustaliliśmy miesięczny budżet, pozwalający na uzyskanie dużego udziału w możliwych wyświetleniach i wysokiej pozycji reklamy. Przy ustawianiu poprzedniej kampanii zastosowano wiele zbyt ogólnych słów kluczowych, a sam budżet nie był odpowiedni.

Pierwsze tygodnie po starcie kampanii upłynęły na monitorowaniu wyszukiwanych haseł w celu jak największego ograniczenia kliknięć nietrafnych, uzupełnianiu listy wykluczeń i testowaniu treści reklam pod kątem CTR. Część budżetu kampanii wykorzystaliśmy na stworzenie osobnej kampanii RLSA (remarketing w wyszukiwarce Google).

W tym celu przygotowaliśmy listę remarketingową z krótkim okresem członkostwa, aby trafić do klientów będących na ostatniej prostej ścieżki zakupowej, i stawkami zapewniającymi odpowiednio wysoką ekspozycję reklamy. Pamiętaliśmy również o większej personalizacji reklamy, zachęcając do powtórnego odwiedzenia strony.

określenie harmonogramu wyświetlania reklam z uwzględnieniem, że ich odbiorcą będzie branża B2B,

wykorzystanie dostępnych rozszerzeń reklam, w tym takich jak rozszerzenia promocji czy wiadomości, które są często pomijane,

przygotowanie listy słów wykluczających,

ustawienie odpowiednich modyfikatorów stawek dla lokalizacji, harmonogramu, urządzeń, odbiorców,

przygotowanie różnych wersji tekstów reklamowych.

4

Rezultat

naszych działań

Poniżej wyniki kampanii w pierwszym miesiącu jej trwania.

Na powyższym zrzucie zwraca uwagę znaczny koszt reklamy, jednak był to wynik przyjętych założeń kampanii. Naszym celem już na starcie było uzyskanie wysokiego udziału w wyświetleniach dla przyjętej listy słów kluczowych. Relatywnie wysokie stawki pozwoliły na podniesienie pozycji reklamy. Wraz z trafnymi, dobrze kierowanymi reklamami oraz przygotowaniem przydatnych dla klienta rozszerzeń reklam, przełożyło się to na dość wysoki współczynnik klikalności kampanii (CTR).

Dzięki napływającym danym o pozyskanych konwersjach (zarówno bezpośrednich, jak i wspomaganych), mogliśmy aktualizować listy słów kluczowych, a także wstrzymywać nieskuteczne frazy i doinwestować te dochodowe. Dane o konwersjach pozwoliły w niedługim czasie przestawić kampanie na zautomatyzowane strategie ustalania stawek (docelowe CPA), co długookresowo zapewniło stabilność wyników reklamy.

Powyżej widzimy, jak w czasie zmieniła się kampania:

  • wzrósł jej ogólny koszt (skutek dalszych inwestycji w reklamy),
  • wzrósł CTR (maksymalizacja klikalności dla dochodowych słów kluczowych, wybór skutecznych reklam tekstowych, systematyczna minimalizacja kliknięć dla fraz nietrafnych i niedochodowych),
  • zmalał koszt pozyskania jednej konwersji.

W przypadku kampanii RLSA zwraca uwagę fakt ogólnego, niskiego kosztu kampanii oraz wyraźnie niższego kosztu konwersji niż w przypadku głównej kampanii.

Remarketing w sieci reklamowej

Integralną częścią całej promocji była kampania remarketingowa. Przy jej tworzeniu przyjęliśmy następujące założenia:

  • personalizacja reklam pod kątem danych grup produktów,
  • osobne listy dla osób realizujących i nierealizujących konwersji,
  • testowanie różnego okresu członkostwa na listach w celu zmaksymalizowania liczby konwersji,
  • testowanie różnej intensywności wyświetlania reklam graficznych na użytkownika (capping).

*Porównując statystki wyraźnie widać, jak w czasie spadał koszt konwersji i rosła klikalność w kampanii (CTR).

5

Długofalowe efekty

Obniżenie i ustabilizowanie kosztu konwersji na zadowalającym poziomie.
Utrzymanie relatywnie wysokiej pozycji reklamy.
Stabilny wzrost dochodowości kampanii.

Jak widać, dobre kampanie Google Ads dojrzewają. Wymierne efekty są skutkiem długofalowej pracy nad kampanią. Czas to kluczowy czynnik zwłaszcza dla konkurencyjnych branż. Uzyskane efekty zachęciły klienta do dalszych inwestycji w Google Ads i nawiązania współpracy, która trwa do dzisiaj.

Obniżenie i ustabilizowanie kosztu konwersji na zadowalającym poziomie.
Utrzymanie relatywnie wysokiej pozycji reklamy.
Stabilny wzrost dochodowości kampanii.

Jak widać, dobre kampanie Google Ads dojrzewają. Wymierne efekty są skutkiem długofalowej pracy nad kampanią. Czas to kluczowy czynnik zwłaszcza dla konkurencyjnych branż. Uzyskane efekty zachęciły klienta do dalszych inwestycji w Google Ads i nawiązania współpracy, która trwa do dzisiaj.

Opinia klienta

Nasza oferta jest skierowana do bardzo wąskiego grona odbiorców w sektorze B2B. Potrzebowaliśmy specjalistów z doświadczeniem w obsłudze trudnych przypadków, bo nasz właśnie taki był. Znaleźliśmy ich w Grupie TENSE. Dzięki nowej kampanii i optymalizacji budżetu nie tylko pozyskaliśmy wiele zleceń, ale też mamy nowego partnera w biznesie. Nasz cel został osiągnięty.


Skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!