W tym artykule postaram się przybliżyć to, jakie parametry posiada kod śledzenia, w jaki sposób możemy je modyfikować i jak wpływają na dane pozyskiwane z witryny. Tekst ten można traktować jako rozszerzenie tego, co jakiś czas temu w swoim artykule, dostępnym tutaj, przygotował Łukasz.

Tytułem wstępu

Kodem śledzenia nazywamy fragment kodu JavaScript, który umożliwia gromadzenie informacji na temat ruchu odbywającego się na naszej stronie internetowej i wysyła je do usługi Google Analytics. Zawartość tego kodu jest generowana w sposób automatyczny dla każdej usługi internetowej po jej rejestracji w Google Analytics. Jednak by działał on w sposób prawidłowy, należy go poprawnie umieścić w naszej witrynie.

Identyfikator śledzenia

Jest to ciąg znaków, który stanowi element obowiązkowy każdego kodu śledzenia Google Analytics. Informuje on o tym, na które konto dla danych usług powinny być wysyłane poszczególne dane. Identyfikator jest uwzględniany w sposób automatyczny w kodzie śledzenia Google Analytics. Przykładowy wygląda w sposób następujący:
UA-000000-01

Pierwsza sekcja cyfr to numer konta, a dwie ostatnie to numer usługi, która jest powiązana z tym kontem.

1

Kod śledzenia możemy odnaleźć w sekcji Administracja -> Informacje o śledzeniu -> Kod śledzenia.

Umieszczanie kodu śledzenia na witrynie

Przed umieszczeniem kodu śledzenia należy upewnić się, czy w witrynie nie pojawiają się inne jego wystąpienia. Wyjątkiem od tej reguły jest kod śledzenia Universal Analytics, którego wystąpień może być wiele. Natomiast jeśli na stronie znajdzie się więcej niż jedno wystąpienie kodu klasycznego Google Analytics, to mogą wystąpić problemy ze zbieraniem oraz przetwarzaniem informacji za jego pomocą. Wiele kodów śledzenia użytych dla tej samej witryny może okazać się bardzo przydatnych, zwłaszcza ze względu na to, że w ten sposób użytkownicy posiadający różne konta Google mogą uzyskać dostęp do zbierania danych z tej samej usługi – w tym przypadku witryny.

To w jaki sposób umieścimy kod śledzenia Google Analytics jest uzależnione od tego, z jakiej technologii korzysta witryna (jeśli w ogóle jest na jakiejś oparta). W przypadku ręcznego umieszczania takiego kodu należy zwrócić uwagę na to, by znalazł się on bezpośrednio po otwierającym tagu